Valans İzomerizasyonu

23 Aralık 2015 İsmail Çelik 0

Valans izomerisazyonu, moleküler yapıdaki π (pi) ve σ (sigma) bağlarının yeniden düzenlenmesine denir. Valans izomerizasyonu termal enerji yardımıyla gerçekleşip fotokimyasal olarak ortaya çıkmaktadır. Valans izomerizasyonu […]

Orbitallerin Hibritleşmesi

23 Aralık 2015 İsmail Çelik 0

  İki ya da daha çok orbitalin kendi aralarında kaynaşarak yeni orbitaller oluşturmasına ‘hibritleşme’ veya ‘melezleşme’ denir. Melezleşme kelimesini kullanmayacağız fakat bazı yerlerde bu isimle […]

Kristal Alan Teorisi (CFT)

23 Aralık 2015 İsmail Çelik 0

Bazı koordinasyon bileşiklerinin VBT (veya VB-valans bağ teorisi) ve elektrostatik teori ile açıklanamaması Bethe tarafından ifade edilen kristal alan teorisi yardımıyla açıklanmaktadır. Fakat bu teoriyi […]

Etkin Atom Numarası Teorisi (EAN)

22 Aralık 2015 İsmail Çelik 0

Etkin atom teorisi, koordinasyon bileşiklerinin özelliklerinin açıklayabilmek için ortaya atılmış bir teoridir. Sidgwick tarafından ortaya atılan bu teori başlıca iki varsayıma dayanmaktadır. 1)Denel sonuçları hata […]