Termokimyasal Eşitlikler

23 Aralık 2015 İsmail Çelik 0

Bir kimyasal reaksiyonda kapalı bir ortamda gerçekleşen bütün reaksiyonlar gaz basıncını daima arttırma yönündedir. Isıtılan her gaz kapalı ortamda basınca neden olur, bu yüzden kapalı […]

Periyodik Sistem

23 Aralık 2015 İsmail Çelik 0

Tarihçesi İnsanlar tarih boyunca pozitif bilimlerle ilgilenmiş; ve bu durumdan dolayı da bazı bilgi birikimleri elde etmişlerdir. Bu bilgi birikimlerini bir arada toplamak onlar için […]

Kimyasal Reaksiyonlar

23 Aralık 2015 İsmail Çelik 0

Kimyasal reaksiyonlar, bir veya daha çok maddenin kimyasal yollarla birleşmesi yada ayrışmasıdır kısaca. Bir kimyasal reaksiyonda doğru işlem yapmak istiyorsak eğer kimyasal denklemi doğru yazmamız […]

Kimyasal Eşitlikler

23 Aralık 2015 İsmail Çelik 0

Kimyanın büyük temel taşlarından biride kimyasal reaksiyonlardır. Bunlar atomların ve moleküllerin oluşturduğu durumlardır, nasıl ki demir elementi alaşım oluşturmadan bir çok görev alamazken, atomlar ve […]

Hidratlanmış İyonlar

23 Aralık 2015 İsmail Çelik 0

Hidratlanmış iyonlar bir bileşikte ve belirli oranlarda bileşiğin yapısında bulunan su molekülleridir. Bu moleküller genelde fiziksel yapı dışında maddenin kimyasal yapısını bozmamakla birlikte merkez atomu […]

Gaz Yasaları

22 Aralık 2015 İsmail Çelik 0

Boyle-Mariotte Yasası Robert Boyle ve Mariotte tarafından formüle edilen bu yasa, genel kapsamıyla şu şekilde ifade edilir; Bir gazın miktarı ve sıcaklığı, basınç ve hacimle […]

Faz Diyagramları

22 Aralık 2015 İsmail Çelik 0

  Faz diyagramları bir maddenin genelde katı-sıvı-gaz halleri için çizilen tablolardır. Bu diyagramlar maddenin hangi halde nasıl bulunduğu şeklinde bize bilgi verir. Örneğin maddenin katı […]

Asit-Baz Tanımları

22 Aralık 2015 İsmail Çelik 0

Günlük hayatta genelde duymuşuzdur asit-baz kavramlarını, hatta birçok meyve ve içecekte asit olduğunu biliriz. Peki nedir bu asit-baz kavramları, bunları tanımlamadan önce biraz tarihsel geçmişe […]

Asit-Baz Kimyası

22 Aralık 2015 İsmail Çelik 0

Günlük hayatın bir parçasıdır asitler ve bazlar. Çoğu yiyecek de ve içecek de asitlerin ve bazların olduğunu biliriz. Peki nedir bu asit-baz kavramları, bugün bu […]