OSMANLI DÖNEMİNDE BİLİM

2 Mart 2016 İsmail Çelik 0

Osmanlılarda bilim anlayışı Selçuklulardan kalma medrese anlayışına dayanmaktadır. Osmanlı Devleti’nde bilimsel araştırmaların başlangıcı ise XIV. Yüzyıl’a götürülür. Bu yüzyılda diğer İslam ülkelerinde bilginler vasıtasıyla Osmanlılarda […]

ATATÜRK, BİLİM ve EĞİTİM

24 Aralık 2015 İsmail Çelik 0

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kuşkusuz en önemli özelliklerinden birisi bilimsel, akılcı ve gerçekçi bir düşünceye sahip olmasıdır ve bunu da aynı şekilde Türk toplumuna egemen […]

Cumhuriyet Döneminde Bilim

24 Aralık 2015 İsmail Çelik 0

Bilimin gelişme süreci insanlığın, dolayısıyla uygarlığın gelişim süreciyle paralel olarak ilerleyen bir olgudur. Eski çağlardaki ‘deneme, yanılma’ yöntemine dayalı bilgiden 19. Yüzyıldaki ‘gözlem ve deneye’ […]